Just For The
Record

JOIN US ON
WIKIPEDIA!

Just For The Record brengt de vertegenwoordiging van gender in nieuwe media onder de aandacht, meer bepaald in nieuwe schrijf-gemeenschappen zoals Wikipedia. Wat betekent de genderverhouding binnen deze platforms voor de manier waarop geschiedenis wordt vastgelegd?

Om deze kwesties aan te snijden en meer online diversiteit te stimuleren organiseert Just For The Record een serie thematische evenementen vanaf januari 2016, met gasten, presentaties en collectieve Wikipedia bewerkingssessies.

Just for the record,
We are investigating how gender is represented in new media and writing/publishing tools like Wikipedia, and how it influences the way history is recorded.

To address issues of gender representation and encourage more variety online, we proposed a series of meetings in Brussels starting in January 2016. Building upon what we’ve been working on the last years, we are currently exploring new formats to address the intersections between gender and the way history gets written, spoken, drawn, shouted…

Just For The Record est un projet questionnant la représentation des genres dans les nouveaux médias et les outils d’écriture/de partage du savoir tels que Wikipédia, et l’influence de cette représentation sur l’écriture de l’histoire et du savoir.

Pour approcher ces question et encourager plus de diversité en ligne, Just For The Record propose une série de rencontres thématiques à partir de janvier 2016, avec des invité·e·s, des présentations et des sessions d’édition collectives sur Wikipedia. Sur base des ces expériences, nous explorons actuellement de nouveaux formats interrogeant les façons dont l’histoire est écrite, racontée, chantés, dessinée, criée…

OVER

Just For The Record brengt de vertegenwoordiging van gender in nieuwe media onder de aandacht, meer bepaald in nieuwe schrijf-gemeenschappen zoals Wikipedia. Wat betekent de genderverhouding binnen deze platforms voor de manier waarop geschiedenis wordt vastgelegd?

HET GENDER GAP

Platforms zoals Wikipedia hebben een aanzienlijk belang in onze samenleving verworven. Omdat ze nieuwe schrijf- en publiceer-gereedschappen introduceren waarmee de teksten tot stand komen, kunnen we stellen dat de geschiedenis herschreven wordt. Daarom is het onrustbarend dat onderzoeken aantonen dat slecht 8,5 tot 22,7% van de auteurs van Wikipedia vrouw zijn. Dit probleem is door de gemeenschap zelf benoemd als het ‘Gender gap’.

MEDEWERKERS
STIJL
ONDERWERPEN

Het motto van Wikipedia is: "de vrije encyclopedie die iedereen kan bewerken", en toch is het merendeel van de auteurs man. Hierbij komt dat in de inhoud van Wikipedia de rol van de vrouw soms bedenkelijk gerepresenteerd wordt.

Een symbolische voorbeel: het artikel "heldin" wordt automatisch doorgestuurd naar het artikel "held", waarin de behandelde emblematische figuren voor het merendeel mannelijk zijn. Naast de problemen van auteurschap en onderwerpskeuze, zijn de schrijfstijl en de structuur van de artikelen ook vaak problematisch. Een klassiek voorbeeld is de grote hoeveelheid artikelen over vrouwen die beginen met "deze vrouw was de zus / vrouw van deze beroemde man". Hoewel Wikipedia ons de kans geeft de geschiedenis opnieuw op te schrijven, lijken dezelfde vooroordelen opnieuw vastgelegd te worden.

EVENEMENTEN

Om deze vraagstukken aan te pakken stelt Just For The Record een serie evenementen voor in Brussel vanaf januari 2016.

Elk evenement zal met een lezing beginnen, gegeven door een gastspreker of organisatie over een onderwerp met betrekking tot het gender gap. Dit zal het vertrekpunt zijn om het de vertegenwoordiging van het thema op Wikipedia te bevragen, en om artikelen aan te wijzen die gewijzigd of opgezet moeten worden. Deelnemers krijgen vervolgens een spoedcursus om Wikipedia te leren bewerken. Een artistieke interventie met betrekking tot het onderwerp zal nieuwe perspectieven openen en de dag besluiten. De sessie zal een dag duren en zal elke keer op een andere plek plaatsvinden, om het rijke netwerk te benadrukken in en rond Brussel van organisaties die actief zijn op het gebied van gender, feminisme en nieuwe media.

Contact

info at justfortherecord.space

GESCHIEDENIS

Just For The Record is een project geïnitieerd in 2015 door Myriam Arseneault-Goulet, Loraine Furter, Sarah Magnan en Mia Melvær, kunstenaars, grafisch ontwerpers, professoren, die solo of in groepen werken.

Het project werd opgericht kort na een Art + Feminism Wikipedia edit-a-thon die in Brussel plaatsvond in maart 2015. Dit evenement legde de behoefte bloot aan meer bijeenkomsten rond diversiteit binnen online platforms voor kennisdeling.

About

Gender representation
in the re·writing of history

Just For The Record is a project addressing how gender is represented in new media and writing/publishing tools like Wikipedia, and what influence this has on the way history is recorded.

Gender Gap

With the importance that such platforms as Wikipedia have gained in our society, and the new writing and publishing tools they propose, it is becoming clear that history is being written down once again. Therefore it is of great concern when studies reveal that only 8,5 to 22.7% of Wikipedia’s contributors are women. This problem was identified by the community itself as the Gender Gap.

contributors
topics
style

Despite their efforts to come up with solutions to live up to their motto “the free encyclopedia that anyone can edit”, Wikipedia’s contributors are still predominantly male. Moreover, the contents published also show partial gender representations. As a symbolic example, the article “heroine” is automatically redirected to the article “hero”, and its emblematic figures are mostly male ones. Next to the issues of authorship and subject matters, the writing style and structure can often be problematic. A classic example of this is the amount of articles about women that starts with “this woman was the sister/wife of this famous man” in their first or second sentence.

It looks as though history is being rewritten with the same biases once again.

Events

To address these issues Just for the record will propose a series of events in Brussels starting in January 2016.

Each event will start with a lecture given by a guest speaker or organization about a topic related to the gender gap. This presentation will be used as a starting point to question the topic’s representation on Wikipedia and to identify articles that need to be created or modified. Participants will then be given a crash course in Wikipedia editing, followed by an editing session. An artistic intervention relevant to the topic will open up to new perspectives and close the day. The session will last one day and will be held in a different location each time, as a way to highlight the rich network of organizations already active in gender, feminism and media issues in and around Brussels.

Contact

info at justfortherecord.space

The team

Just For The Record is a project initiated in 2015 by Myriam Arseneault-Goulet, Loraine Furter, Sarah Magnan and Mia Melvær. The four of us are coming from diverse artistic backgrounds like visual art, sculpture and graphic design, and working from several perspective as teaching, solo or collective practice.

The project was created shortly after an Art+Feminism Wikipedia Edit-a-thon organised by Loraine in March 2015, which called our attention to the need for more gatherings that investigate how to create more diversified contributions to online knowledge platforms.

à propos

Representation des genres
et ré·écriture de l’histoire

Just For The Record est un projet portant sur la représentation des genres dans les nouveaux médias et les outils d’écriture/de partage du savoir tels que Wikipédia, et l’influence de cette représentation sur l’écriture de l’histoire et du savoir.

gender gap

Avec l’importance que les plateformes de partage du savoir comme Wikipédia ont acquis dans notre société et leur innovation en termes de processus d’écriture (collaborative), nous sommes en train d’assister à une réécriture de l’histoire. Mais malgré la supposée ouverture des ces outils à tous, il est alarmant de constater que seulement 8,5 à 22,7% des contributeurs de Wikipédia sont des femmes. Ce phénomène, connu sous le terme de « gender gap » créé des biais dans l’écriture des savoirs et de l’histoire, et prolonge une tradition majoritairement masculine liée à la publication du savoir.

auteurs
sujets
style

Très peu de femmes contributrices donc, et certains sujets sous-représentés. Un exemple symbolique en est l’article « héroine » qui n’existe pas en français, et dont la page d’homonymie renvoie vers la page « hero », supposée être neutre, qui présente malgré tout principalement des figures masculines de héros. Un autre niveau problématique, l’écriture elle-même, influence la façon dont les sujets sont représentés. Encore beaucoup d’articles sur des femmes ont pour première ou seconde phrase « telle femme est la soeur/femme de tel homme notoire ».

événements

Afin d’aborder ces problèmes et de promouvoir la diversité en ligne, Just for the Record proposera une série d’événements à Bruxelles et en Belgique à partir de janvier 2016.

Chaque événement débutera par une conférence donnée par un·e invité·e sur un sujet lié à l’égalité des genres et des sexes. Cette présentation servira de point de départ pour interroger la représentation du sujet sur Wikipédia et identifier les articles nécessitant d’être créés ou modifiés. Les participants apprendront les rudiments de l’édition sur Wikipédia, et pourront mettre leurs nouvelles connaissances en pratique lors d’une session d’édition intensive. Chaque réunion durera une journée et prendra place dans différents lieux, afin de mettre en évidence le riche réseau local d’organisations déjà actives dans les questions liées au genre, au féminisme et aux nouveaux médias.

Contact

info at justfortherecord.space

Généalogie du projet

Just For The Record est un projet initié en 2015 par Myriam Arseneault-Goulet, Loraine Furter, Sarah Magnan et Mia Melvær. Les quatres initiatrices sont actives dans différents domaines du champs artistique, des arts visuels à la sculpture et au design graphique, dans l’enseignement, en solo ou en collectifs.

Le projet a été créé suite à l’événement Art+Feminism Wikipedia Edit-a-thon organisé en mars 2015 à Bruxelles par Loraine, révélateur de la nécessité de rassemblements plus fréquents promouvant la diversité des genres représentés sur les plateformes de connaissance en ligne.

THE PRESENT AND FUTURE

March 2019
RoSa

A series of posters for RoSa, library and knowledge center for gender and feminism based in Brussels.

More here

03.11.2018
Kasko, Basel

Contribution to the project Eriazo — art practices from residual space — by Cristián Valenzuela and Louise Mestrallet in collaboration with Simon Wunderlich

More here

18.10.2018

A Day of Protest Music with Poxcat — an audio contribution in the tracklist Amigo III

Listen here

23.05-03.06.2018
Exhibition at Le Casier, Brussels

It ain’t just the web, it’s the way we spin it… is an excerpt from the songbook of the anti-nuclear women peace camp of Greenham Common, which started in 1981 and is still full of resonnances today.

Building upon what we’ve been working on the last years, we are exploring new formats to address the intersections between gender and the way history gets written, spoken, drawn, shouted…

You are very welcome to the opening of our temporary installation next Wednesday at 18:00! After this, you can still find out what is inside the locker until the 3rd of June by asking for the key at ERG’s reception desk.

24.05.2018 – 3.06.2018
Opening 23.06.2018 at 18h00
Le Casier (ERG, rue du Page 87)

More here

01.06-30.06
Speculative Design
Residency in CCN Namur

The Goethe-Institut in collaboration with KIKK Festival, its Creative Hub & Fab Lab TRAKK and the cultural center Les Abattoirs de Bomel are awarding a grant for a residency project on SPECULATIVE DESIGN, design fiction and critical design. More here

VORIGE PROJECTEN

THE PRESENT AND FUTURE

March 2019
RoSa

A series of posters for RoSa, library and knowledge center for gender and feminism based in Brussels.

More here

03.11.2018
Kasko, Basel

Contribution to the project Eriazo — art practices from residual space — by Cristián Valenzuela and Louise Mestrallet in collaboration with Simon Wunderlich

More here

18.10.2018

A Day of Protest Music with Poxcat — an audio contribution in the tracklist Amigo III

Listen here

23.05-03.06.2018
Exhibition at Le Casier, Brussels

It ain’t just the web, it’s the way we spin it… is an excerpt from the songbook of the anti-nuclear women peace camp of Greenham Common, which started in 1981 and is still full of resonnances today.

Building upon what we’ve been working on the last years, we are exploring new formats to address the intersections between gender and the way history gets written, spoken, drawn, shouted…

You are very welcome to the opening of our temporary installation next Wednesday at 18:00! After this, you can still find out what is inside the locker until the 3rd of June by asking for the key at ERG’s reception desk.

24.05.2018 – 3.06.2018
Opening 23.06.2018 at 18h00
Le Casier (ERG, rue du Page 87)

More here

01.06-30.06
Speculative Design
Residency in CCN Namur

The Goethe-Institut in collaboration with KIKK Festival, its Creative Hub & Fab Lab TRAKK and the cultural center Les Abattoirs de Bomel are awarding a grant for a residency project on SPECULATIVE DESIGN, design fiction and critical design.

More here

PAST PROJECTS

LE PRÉSENT ET LE FUTUR

March 2019
RoSa

A series of posters for RoSa, library and knowledge center for gender and feminism based in Brussels.

More here

03.11.2018
Kasko, Basel

Contribution to the project Eriazo — art practices from residual space — by Cristián Valenzuela and Louise Mestrallet in collaboration with Simon Wunderlich

More here

18.10.2018

A Day of Protest Music with Poxcat — an audio contribution in the tracklist Amigo III

Listen here

23.05-03.06.2018
Exhibition at Le Casier, Brussels

It ain’t just the web, it’s the way we spin it… is an excerpt from the songbook of the anti-nuclear women peace camp of Greenham Common, which started in 1981 and is still full of resonnances today.

Building upon what we’ve been working on the last years, we are exploring new formats to address the intersections between gender and the way history gets written, spoken, drawn, shouted…

You are very welcome to the opening of our temporary installation next Wednesday at 18:00! After this, you can still find out what is inside the locker until the 3rd of June by asking for the key at ERG’s reception desk.

24.05.2018 – 3.06.2018
Opening 23.06.2018 at 18h00
Le Casier (ERG, rue du Page 87)

More here

01.06-30.06
Speculative Design
Residency in CCN Namur

The Goethe-Institut in collaboration with KIKK Festival, its Creative Hub & Fab Lab TRAKK and the cultural center Les Abattoirs de Bomel are awarding a grant for a residency project on SPECULATIVE DESIGN, design fiction and critical design. More here

ARCHIVE DU PASSÉ

READING ROOM

Just For The Record @ Pink Screens Festival, with Anne Smolar: Lesbian, queer and feminist filmmakers

Just For The Record @ Elles Tournent Festival, with Anne Smolar & Marie Vermeiren: Où sont les femmes?

Notes on inspiring feminist graphic design references

Cyberfeminism conference “slides”.

READING ROOM

Facts on the gender gap: http://justfortherecord.space/info

The Gender Gap page on Wikimedia website: https://meta.wikimedia.org/

Critical Point of View: A Wikipedia Reader, Institute of Network Cultures, 2011.

LINKS TO OTHER GREAT PROJECTS

ROND JUST FOR THE RECORD

PERS

READING ROOM

Just For The Record @ Pink Screens Festival, with Anne Smolar: Lesbian, queer and feminist filmmakers

Just For The Record @ Elles Tournent Festival, with Anne Smolar & Marie Vermeiren: Où sont les femmes?

Notes on inspiring feminist graphic design references

Cyberfeminism conference “slides”.

READING ROOM

Facts on the gender gap: http://justfortherecord.space/info

The Gender Gap page on Wikimedia website: https://meta.wikimedia.org/

Critical Point of View: A Wikipedia Reader, Institute of Network Cultures, 2011.

LINKS TO OTHER GREAT PROJECTS

AROUND JUST FOR THE RECORD

PRESS

READING ROOM

Just For The Record @ Pink Screens Festival, with Anne Smolar: Lesbian, queer and feminist filmmakers

Just For The Record @ Elles Tournent Festival, with Anne Smolar & Marie Vermeiren: Où sont les femmes?

Notes on inspiring feminist graphic design references

Cyberfeminism conference “slides”.

READING ROOM

Faits autour du gender gap: http://justfortherecord.space/info

The Gender Gap page on Wikimedia website: https://meta.wikimedia.org/

Critical Point of View: A Wikipedia Reader, Institute of Network Cultures, 2011.

LINKS TO OTHER GREAT PROJECTS

AUTOUR DE JUST FOR THE RECORD

PRESSE